I et telemarked, hvor konkurrencen og regler konstant presser priserne og omsætningen, er det en løbende udfordring for TDC at præstere et højt cash flow. TDC’s CFO Pernille Erenbjerg står i spidsen for indsatsen med at effektivisere forretningen, så koncernen fortsat er interessant for investorer på udkig efter selskaber med et højt udbytteniveau. Næste skridt er at forbedre kundeservice for at reducere omkostningsbasen med netto 3 procent i 2014.

Pernille Erenbjerg, i seneste kvartal faldt omsætningen med 4,4 procent. Hvordan opretholder TDC et højt cash flow, når I hele tiden bliver presset på toplinjen?
”Det er også den helt store udfordring i forhold til økonomistyring. Den måde, TDC skaber værdi for aktionærerne på, handler jo om cash flow og hvilket udbytte, man vil udbetale til aktionærerne. I en situation, hvor en stor del af vores forretning er under et massivt pres i markedet, er vi er nødt til at have en effektiv økonomistyring. Vi skal konstant opføre os ansvarligt og finde nye lommer af effektivitetsforbedringer. Men vi skal samtidig hele tiden beskytte den anden flanke, nemlig de områder, hvor vi har vækst. I dag har vi for eksempel en meget stor forretning i at sælge tv på det traditionelle bredbånd. På dette produkt nærmer vi os en omsætning på en lille milliard. Her er det vigtigt at sikre, at vi får udviklet den forretning, i stedet for blot at fokusere på at spare penge. På samme måde skal vi hele tiden udvikle nye services, som i et eller andet omfang kan kompensere for den faldende omsætning. Ellers vil det kun gå en vej, nemlig ned ad bakke. Det er klart, at vi ikke kun kan spare os til et højt cash flow.”
Men TDC’ salg af tv over bredbånd er også presset af nye tjenester som for eksempel Netflix. Også her vil mulighederne for vækst være begrænsede?
”Det er klart, at det er den anden udfordring i denne branche. Vi er ikke kun udfordret af et stadigt pres på priserne. Det er også et spørgsmål om, at tingene kan flytte sig meget hurtigt i markedet. Vi konkurrerer nu mod helt andre spillere, end man – havde jeg nær sagt – havde hørt om for 14 dage siden. Vi vurderer dog bestemt, at vi på trods af disse nye konkurrenter kan vokse på vores tv-forretning. Men det er da klart, at det ikke er nemt.”
I løbet af de sidste mange år har TDC gennemført en række omkostningsreduktioner og effektiviseringer. Efterhånden må de alle de lavt hængende frugter være plukkede?
”For det første er TDC en stor virksomhed. Det er en virk¬somhed, som har udviklet sig gennem mere end 100 år. Sådan ville man ikke nødvendigvis bygge TDC i dag, hvis man startede helt forfra. Vi har en masse moderniserings¬projekter, som ligger ud over den femårige horisont, hvor vi virkelig har arbejdet med effektiviseringsprogrammer. For det andet kan man jo ikke lægge det samme tryk på alle de ideer, man har, fra dag ét. Man er nødt til at arbejde sig ind i det lidt efter lidt. Selvfølgelig har du ret i, at man begynder der, hvor man kan få de største udbytter med den mindste indsats. Men vi ser stadig store muligheder for at opnå yderligere effektiviseringer i hverdagen, hver gang vi laver en aftale med en kunde eller introducerer et nyt produkt. Faktisk forventer vi at kunne reducere vores omkostningsbase med netto godt 3 procent i 2014.
Hvor ser du de største muligheder for yderligere effektiviseringer?
”Jeg tror, meget af det handler om den måde, som vi interagerer med vores kunder på. Hver gang en kunde henvender sig til os, så er det, fordi der er noget, som vi ikke har gjort godt nok. Og dette gælder, uanset om det er et spørgsmål eller en klage. Når det sker, kræver det tid i hele organisationen. Vi laver stadigvæk for mange fejl i forhold til den oplevelse, kunderne gerne skulle have. Kan vi reducere fejlene, vil vi spare penge. Og på den måde giver vi kunderne en bedre service, hvorfor det vil være mindre sandsynligt, at de kommer blandt dem, der shopper rundt i markedet. Så hvis vi ser på hele den berøringsflade, kunderne har med os, så er der stadig en masse muligheder for at effektivisere.
Hvor ser du mulighederne for at effektivisere ved at outsource funktioner?
”Vi har allerede outsourcet i et vist omfang, blandt andet har vi outsourcet vores drift af it-systemer til Tata. På samme måde har vi outsourcet driften af vores mobilnetværk til Huawei og lagt finansopgaver ud af huset. Så vi har allerede taget nogle skridt i den retning. Og der er selvfølgelig områder, hvor det ville give mening, mens det på andre områder ikke vil være relevant.”

Bragt i Økonomisk Ugebrev 22. december 2013