Datacentre verden over sluger enorme mængder el. Brug af it står i dag for udledning af lige så meget CO2 som flybranchen. Priserne på energi presser it-branchen til at finde på miljørigtige datasystemer.

Af Peder Bjerge, journalist

De færreste kan forestille os en hverdag uden internettet. Vi finder togtider, tjekker netbanken og søger på Google. Med et enkelt klik på musen og vips har vi de ønskede informationer på skærmen foran os. En Google-søgning på ordet ’energi’ giver 23.100.000 søgeresultater leveret på 0,06 sekunder. Let og elegant.

Hvad de færreste af os skænker mange tanker, er de mange tusinde og atter tusinde computere, som vi sætter i sving med at formidle data. Enorme industrielle anlæg med enorme rækker af servere driver den eksplosivt voksende datatrafik på internettet hvert eneste af døgnets 24 timer. Disse anlæg sluger så store mængder af energi, at eksempelvis Google bygger sine enorme datafabrikker i nærheden af vandkraftværker for at få adgang til så billig energi som muligt.

Brugen af computere anslås i dag at være årsag til udledning af to procent af den globale udledning af CO2 – eller lige så meget som alle verdens flyselskaber til sammen, lyder en nylig analyse fra det internationale konsulenthus Gartner.

Eksplosiv vækst

Og det kommer til at vokse eksplosivt i årene fremover, hvis man skal tro analytikere fra konsulenthuset IDC, der skønner, at antallet af servere vil stige med op til 50 procent i perioden 2006-2010. De amerikanske miljømyndigheder advarede i august 2007 om, at udviklingen ikke alene er en alvorlig trussel mod miljøet men også et problem for at sikre tilstrækkelig billig energi.

– Miljøet er på dagsorden verden over. Når it står for udledningen af så meget CO2, så er det klart, at vi i KMD begynder at arbejde med at begrænse energiforbruget i vore datacentre, siger Trine Thykier, administrationschef i it-selskabet KMD, der har størstedelen af landets kommuner som kunder.

Virksomhedens knap 3.000 medarbejdere driver blandt andet en række datacentre rundt om i landet. Et af disse centre huser godt 650 servere med et samlet energiforbrug på 4,2 mio. kWh årligt.

Øgede omkostninger

Under internetboblen op mod årtusindeskiftet var det de færreste virksomheder, som kiggede på energipriserne, når de etablerede datasystemer. Da gjaldt det blot om at få så høj datakapacitet som muligt.

Men de stigende omkostninger til el betyder, at mange virksomheder lige som KMD arbejder med en lang række parametre for at nedbringe energiforbruget.

– Problemet i datacentre er, at de mange maskiner producerer en forfærdelig masse varme. Og den varme skal man af med, og det er her, at vi kan spare penge ved at satse på intelligente kølesystemer, siger Trine Thykier.

Med hensyn til køling er der penge at spare. Ud af det samlede energiforbrug anvendes godt halvdelen til serverne og mellem ti og tredive procent til at køle serverne ned. Hvis man for eksempel tillader en højere temperatur i maskinrummene på en grad, kan man i KMD spare godt 2,5 procent af energiforbruget. Samtidig kan KMD også spare penge ved i vinterhalvåret at lede kold luft ind i datacentrene – også kaldet frikøling.

KMD CO2-neutral

Samtidig er der også mulighed for at spare energi på at anvende servernes datakapacitet mere effektivt. Ved at lade hver fysiske server fungere som flere virtuelle servere sparer KMD godt 600 maskiner.

– Og på den måde kan vi allerede i dag spare en del på energiforbruget, siger Trine Thykier.

– Før i tiden så man kun på, hvad der var billigst. I dag ser man lige så meget på, hvad der kan betale sig rent miljømæssigt, siger Trine Thykier.

Ikke alene er der god økonomi i at spare på energien. Det giver også et godt image i omverdenen. Trine Thykier gør også opmærksom på, at KMD har indgået en aftale med DONG Energy om at aftage strøm fra to havvindmøller fra Horns Rev fra 2010. Allerede fra næste år skulle KMD’s energiforbrug være CO2-neutralt.

At det er vanskelig opgave, kan Nina Christensen skrive under på. Hun arbejder på Danmarks Tekniske Universitet med at begrænse energiforbruget på DTU’s datacentre.

– Det er nok lykkedes at få energiforbruget ned, men efterspørgslen efter mere og mere datakapacitet betyder et større energiforbrug. Det er et kapløb mellem de to, siger Nina Christensen. Hun peger på, at det kan være svært at dokumentere de egentlige energibesparelser, fordi der hele tiden er behov for at udvide maskinparken med flere og kraftigere maskiner.

– Vi bruger i dag en tredjedel mere energi end tidligere på serverrum. Og energiforbruget er stigende, siger Nina Christensen.

Selv om servere blevet stadigt billigere i løbet af de seneste år, er prisen på energi til gengæld steget.

Læs mere på energystar.gov, google.com og kmd.dk

500 træer i Indien

It-producenten Dell og Københavns Kommune har indgået en aftale, der sikrer kommunen CO2-neutrale server-computere. Det sker via udplantning af træer, der modvirker servernes strømforbrug. Dell oplyser, at det er første gang i Danmark, at et it-indkøb kobles med et træplantningsprojekt i den størrelsesorden. Ifølge aftalen skal 638 ældre servere skiftes ud med 32 spritnye modeller. Det vil allerede bringe CO2-udledningen ned fra 4.200 ton over en fem-årig periode til 950 ton. Denne resterende mængde skal så modvirkes af, at der plantes 500 nye træer i det sydlige Indien. Træerne betales af kommunen, men hele ordningen styres og tilbydes af Dell, der arbejder sammen med miljøorganisationen Carbonfund.org på internationalt plan.’Vores it-løsning for Københavns Kommune viser, hvordan teknologi, økonomi og miljø kan gå op i en højere enhed, når man anlægger et bredere perspektiv’, siger Henrik Stanley-Madsen, solutions direktør hos Dell i Danmark i en pressemeddelelse. ’Når man vil ændre noget, er det altid godt at starte med at se på, hvad man selv kan gøre, men man skal også tænke globalt’, siger vicedirektør Lars Guld Fuglsang, Københavns Kommune. Læs mere på dell.dk og kk.dk

Værktøj viser CO2-udslip fra datacentre

Tre fjerdedele af de danske virksomheder har en miljøpolitik, men den omfatter sjældent IT-afdelingen, viser en undersøgelse som APC har fået lavet blandt 50 tilfældigt udvalgte firmaer i Danmark. Af undersøgelsen fremgår det også, at ingen ud af de interviewede firmaer ved, hvor meget strøm datacentret bruger. APC har netop lanceret en række webbaserede værktøjer, som kan bruges til at beregne, hvor energieffektivt et datacenter er, hvor stort besparingspotentialet er, og hvor meget det påvirker miljøet ved kuldioxidudslip. Værktøjerne er gratis, de fungerer til alle typer af datacentre og er baseret på energiprisen i det respektive land, oplyser APV i en pressemeddelelse. ’Datacentrene står for en meget stor del af virksomheders elforbrug, men det ved kun få, eftersom at elregningerne som regel ikke udspecificeres på de enkelte afdelinger i virksomheden. Vi besøger dagligt datacentre og ved, at mange virksomheder kunne halvere sit energiforbrug med forholdsvis små investeringer. Med værktøjerne kan man på en enkel måde måle forbruget og lære sig mere om, hvordan man på bedste måde sænket det’, siger Kristoffer Nyhlén, teknisk markedschef på APC i Danmark. Læs mere på apc.com

HP Danmark skruer ned for strømmen

I løbet af det næste år vil Hewlett-Packard Danmark nedsætte strømforbruget, der er på to GWh, med ti procent. Adm. direktør Keld Jersild Olsen har med sin underskrift på en kurveknækkeraftale med Elsparefonden gjort målet for strømbesparelsen bindende. Dermed ligger HP i toppen blandt de mest ambitiøse kurveknækkeraftaler, som Elsparefonden har indgået med private virksomheder. ’Vi ønsker selv at gå forrest, når det gælder om at udnytte grøn it og tage miljømæssige initiativer. Vi har allerede sparet kraftigt på vores strømregning ved at bruge de mest strømbesparende principper i vores datacentre og ved at gennemtænke vores strømforbrug’, siger Keld Jersild Olsen, der er adm. direktør for HP Danmark med 600 medarbejdere, i en pressemeddelelse. HP har i forvejen gjort meget for at spare strøm. På kontorerne benyttes lavenergipærer og elspareskinner, og der er opsat rumfølere, der slukker for lys. Kontormaskinerne er indstillet til at gå i dvale, når de ikke bliver brugt. Og der er spareknapper på ventilationen. Læs mere på www.elsparefonden.dk/kurveknaekker

Bragt i El & Energi nr. 19, 2008